2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Apie Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklą

VIZIJA

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla – tai mokykla, turinti savo sporto bazę, skatinanti aktyviai sportuoti, siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistriškumo visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinius. Sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, teikianti metodinę bei dalykinę paramą sporto klausimais, organizuojanti įvairius sporto renginius ir varžybas. Sporto mokyklos veikla nukreipta vaikų sportiniams gabumams atskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams interesams tenkinti. Įstaigos veikla bus grindžiama demokratiniais principais. Visa įstaigos bendruomenė – ir tėvai, ir mokiniai, ir treneriai dalyvauja ugdyme. Sporto mokykloje dirbs kompetentingi, savo srities specialistai, vadovai dirbs kaip komanda, veiks taip, kad suvienytų visos bendruomenės grandis, numatytiems tikslams įgyvendinti.

MISIJA

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla skatina vaikų, paauglių ir jaunimo saviraišką per sportą, ieško talentingų sportininkų, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti Sporto mokyklai, rajonui šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, Lietuvos Respublikai – pasaulio, Europos čempionatuose ir Olimpinėse žaidynėse.

STRATEGINIS TIKSLAS

Siekti, kad Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla taptų mokinių laisvalaikio organizavimo papildomojo ugdymo institucija, tenkinančia visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų vaikų, paauglių ir jaunuolių saviraiškos poreikius per sportą, taip atitraukiančia nuo socialinės rizikos veiksnių. Įstaiga taptų atvira visuomenei.

SPORTO MOKYKLOS ISTORIJA

Sporto mokykla pradėjo veiklą 1973 m. rugsėjo 1 d. Pirmasis direktorius Kęstutis Padgurskis. Sporto mokykloje buvo 2 sporto šakos: rankinio ir stalo teniso. Mokyklą lankė 70 vaikų: jaunųjų rankininkų 40, stalo tenisininkų 30. Pirmieji rankinio treneriai – K. Padgurskis, V. Gricius, kurie dirbo Kuršėnų, Meškuičių, Kužių, Ginkūnų filialuose.

1978 metais stalo teniso skyriaus veikla nutraukta, o įsteigtas orientavimosi sporto skyrius. Pirma trenerė S. Balčiūnienė. Orientavimosi sporto filialai veikė Kuršėnuose, Kurtuvėnuose.

1988 m. pradėjo veikti lengvosios atletikos, krepšinio ir regbio skyriai. Lengvosios atletikos filialai įkurti Aukštelkėje, Gruzdžiuose, Varputėnuose, Šiupyliuose, Kairiuose, Bubiuose, Pavenčiuose. Pirmieji treneriai V. ir A. Šutai. Krepšinio skyriaus pirmoji trenerė S. Timinskienė. Pirmieji rajono regbio treneriai: E. Zinkus, S. Skačkovas, S. Mikalčius, V. Karalevičius.

1990 m. buvo uždaryti regbio bei krepšinio skyriai ir įkurtas futbolo. Pirmieji treneriai: K. Rimkus, V. Vaišnoras, B. Brikis.

1994 m. sporto mokyklai pradėjo vadovauti Vidmantas Janušauskas.

1995 m. atkurtas krepšinio ir įsteigtas laisvųjų imtynių skyriai. Krepšinio treneriais pradeda dirbti V. Janušauskas, K. Fabijonavičius, o laisvųjų imtynių – F. Milevičienė, D. Marcinkevičius.

1997 m. laisvųjų imtynių skyrius reorganizuotas į graikų – romėnų imtynių. Pirmasis treneris V. Jasotis.

2000 m. pradėjo veiklą bokso skyrius, treneris V. Traškinas.

2001 m. atidarytas dziudo (merginų) skyrius, treneris V. Budraitis, o direktoriaus pavaduotoju pradėjo dirbti A. Lukošaitis.

2002 m. įkurtas žirginio sporto skyrius, treneris V. Martinavičius.

2013 m. įkurtas kiokušin karatė sporto skyrius, treneris V. Mitkus

Šiuo metu sporto mokykloje yra kultivuojamos 8 sporto šakos: futbolas, lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, krepšinis, boksas, dziudo, žirgų sportas, kiokušin karatė. Mokykla įsikūrusi Kuršėnuose, o mokyklos sporto šakų skyriai – Stasio Anglickio, Lauryno Ivinskio, Daugėlių, Pavenčių, Meškuičių, Gruzdžių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Bubių, Drąsučių, Raudėnų mokyklose, Kurtuvėnų regioniniame parke.

Norisi prisiminti žymiausius auklėtinius, kurie žengė pirmuosius žingsnius mūsų mokykloje: lengvaatletė Inga Juodeškienė – Lietuvos rekordininkė, Sidnėjaus olimpinių žaidynių dalyvė, Rolandas Verkys – Lietuvos lengvosios atletikos šuolio į aukštį rekordininkas. Rankininkai Vytautas Milašiūnas – žaidęs Kauno „Granito“ komandoje, Benediktas Gricius – žaidęs Šiaulių „Tauro“ komandoje. Rankininkės Regina ir Dana Lazdauskytės, žaidusios Kauno „Žalgirio“ komandoje. Futbolininkai Edgaras ir Deividas Česnaukiai. Krepšininkas Audrius Danusevičius – „Šiaulių“ komandos narys. Lengvaatletė Stefanija Statkuvienė – Lietuvos ilgų nuotolių rekordininkė.

Be minėtų sportininkų dar per 100 mūsų mokyklos auklėtinių atstovavo ir atstovauja Lietuvos rinktinėms.

Šie sportininkai mūsų mokyklos auklėtiniai:

Orientavimosi sportas: G. Vištartas, D. Kairytė, V. Audinis, V. Auzinis.

Lengvoji atletika: S. Bernotaitė, J. Skyrius, N. Kairelytė, V. Aukselis, D. Vilimaitė, I. Petrauskaitė, V. Mieželytė, A. Ramanauskaitė, J. Ramanauskaitė, D. Samuilaitė, J. Plauškaitė, G. Daukšas, I. Bilevičiūtė, E. Daraška, A. Žukauskas, I. Raugaitė, R. Mažulis, R. Žvigaitytė, R. Abromavičiūtė, G. Stanevičiūtė, J. Čeplinskaitė, I. Bubelytė, I. Borisova, S. Šiautkulytė, L. Butkutė, A. Kazlauskas, A. Dovydaitytė, A. Rimkutė, D. Audinytė, K. Jakavickaitė, K. Verkys, D. Verkys, I. Siebaitė, D. Tanskytė, I. Banytė.

Rankinis: R. Šimkus, V. Milašiūnas, R. Cemnolonskis, D. Lazdauskytė, E. Reutas, R. Lazdauskytė, A. Skirmantas, A. Gubysta, V. Majeris, B. Gricius, V. Redikas, K. Plechavičius, S. Tamošaitis.

Imtynės: A. Žalpys, J. Dovydaitytė, A. Janušauskas, A. Puzirevskas, A. Šulcas, T. Gricius, N. Žimantas, T. Bartkus, L. Damkus, K. Kygas.

Futbolas: N. Jokubauskas, E. Česnauskis, D. Česnauskis, A. Redikas, V. Ankudinovas, R. Kumža, R. Timinskas.

Krepšinis: A. Danusevičius, V. Čepliauskas, E. Birontas.

Papildoma informacija