2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

KVIEČIAME Į ŠIAULIŲ RAJONO FUTBOLO PIRMENYBES

2021 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO VYRŲ MAŽOJO FUTBOLO 7X7 PIRMENYBIŲ

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas – išaiškinti stipriausias rajono vyrų mažojo futbolo 7x7 komandas ir geriausius žaidėjus.

2. Uždaviniai:

2.1. Populiarinti futbolo žaidimą;

2.2. Kelti žaidėjų meistriškumą;

2.3. Skatinti suaugusiuosius rajono gyventojus sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą.

II SKYRIUS

DALYVIAI

3. Pirmenybėse gali dalyvauti rajono sporto klubai, mokyklos ir kitos susibūrusios komandos. Pirmenybėse draudžiama dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos „A“ ir I – osios lygos žaidėjams.

4. Komandos į paraišką gali registruoti 12 žaidėjų. Komandų vadovai rungtynių protokolą užpildo iki rungtynių pradžios likus 15 minučių.Registruojant komandą būtina nurodyti, kokiomis dienomis pageidauja žaisti varžybas.

 

III SKYRIUS

VIETA IR LAIKAS

5. Pirmenybės vykdomos 2021 metų birželio mėnesį darbo dienomis ne anksčiau nei 19.00 val. Varžybos vyks Kuršėnų sporto mokyklos stadiono (Daugėlių g. 86, Kuršėnai) atsarginėje dirbtinės dangos aikštėje (draudžiama žaisti su metaliniais grifais). Aikštės dydis 60 m x 30 m. Vartų plotis 5 m x 2 m.

 

IV SKYRIUS

VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

7. Pirmenybės vykdomos ir nugalėtojai išaiškinami vadovaujantis 2021 metų Šiaulių rajono vyrų mažojo futbolo 7x7 pirmenybių nuostatais. Vykimo į varžybas išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

 

V SKYRIUS

VYKDYMO TVARKA

8. Pirmenybes vykdo Kuršėnų sporto mokykla. Varžybos vykdomos pagal galiojančias mažojo futbolo 7x7 taisykles. Varžybų vyriausiasis teisėjas Romualdas Juodis, vyriausioji sekretorė – Sigita Balčiūnienė.

9. Varžybų vykdymo sistema paaiškės po galutinės komandų registracijos.

10. Paraiškos originalas, patvirtintas medicinos darbuotojo arba pasirašytas žaidėjų, pateikiamas iki pirmųjų rungtynių pradžios varžybų vietoje. Iki 2021 metų gegužės 26 d. 18.00 val. paraišką atsiųsti elektroniniu paštu daugromas@gmail.com.

11. Papildoma registracija pirmenybių metu neleidžiama.

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

12. Komanda nugalėtoja apdovanojama taure, prizininkai – medaliais, įvairių nominacijų nugalėtojai – atminimo dovanomis.

_______________________________

Romualdas Juodis, tel.  Nr. 8 682 24 257, el. p. daugromas@gmail.com

Papildoma informacija