2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Šiaulių rajono mero taurės krepšinio 3x3 turnyras

2020-2021 M. SEZONO ŠIAULIŲ RAJONO VYRŲ MĖGĖJŲ KREPŠINIO LYGOS

MERO TAURĖS KREPŠINIO 3X3 TURNYRO

 NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Turnyro tikslas – išaiškinti pajėgiausias Šiaulių rajono krepšinio 3x3 komandas.

2. Turnyro uždaviniai:

2.1. populiarinti krepšinio sporto šaką rajone;

2.2. skatinti rajono gyventojus užsiiminėti kūno kultūra ir sportu;

2.3. propaguoti kilnų elgesį sporte;

2.4. puoselėti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp rajone veikiančių sporto klubų.

 

II SKYRIUS

DALYVIAI

3. Šiaulių rajono mero taurės krepšinio 3x3 turnyre gali dalyvauti sporto klubai, mokyklos, seniūnijos, bendruomenės ar kitos susibūrusios komandos. Komandos sudėtis – 4 žaidėjai.

4. Turnyre draudžiama dalyvauti 2020 – 2021 metų sezono Lietuvos krepšinio lygos, Nacionalinės krepšinio lygos žaidėjams. Vienoje komandoje galima registruoti ne daugiau kai 2 2020 – 2021 metų sezono Regionų krepšinio lygos žaidėjus. Šis punktas netaikomas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams.

 

III SKYRIUS

VIETA IR LAIKAS

5. Turnyras vykdomas 2021 metų birželio 12 dieną nuo 11.00 val. Kuršėnų sporto mokyklos stadiono lauko krepšinio aikštelėje (Daugėlių g. 86, Kuršėnai).

 

IV SKYRIUS

VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

6. Turnyras vykdomas ir nugalėtojai išaiškinami pagal galiojančias oficialias krepšinio taisykles vadovaujantis šiais nuostatais bei oficialiomis FIBA 3x3 krepšinio taisyklėmis. Vykimo į turnyrą išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

 

V SKYRIUS

 VYKDYMO TVARKA

7. Turnyrą vykdo Kuršėnų sporto mokykla. Vyriausiasis teisėjas Romualdas Juodis.

8. Turnyro vykdymo sistema paaiškės po galutinės komandų registracijos.

9. Paraiškos originalas, patvirtintas medicinos darbuotojo arba pasirašytas žaidėjų, pateikimas iki turnyro pradžios varžybų vietoje. Iki 2021 metų birželio 11 d. 18.00 val. paraišką atsiųsti elektroniniu paštu daugromas@gmail.com

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

12. Komanda nugalėtoja apdovanojama Šiaulių rajono mero taure, prizininkai – medaliais, įvairių nominacijų nugalėtojai – atminimo dovanomis.

_______________________________

Romualdas Juodis, tel.  Nr. 8 682 24 257, el. p. daugromas@gmail.com

Papildoma informacija