2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Šiaulių r. seniūnijų sporto žaidynės

2021 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ

NUOSTATAI

 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Žaidynių tikslas – siekti, kad rajono gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų gyvenamosiose vietovėse.

2.  Žaidynių uždaviniai:

2.1. Skatinti sporto visiems plėtrą rajone, puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą.

2.2. Nustatyti sportiškiausias Šiaulių rajono seniūnijas.

2.3. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.

 

II. VIETA, LAIKAS, ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

3. Žaidynės vyks 2021 m. birželio 26 d., šeštadienį, 11.00 val. Kuršėnų sporto mokyklos stadione (Daugėlių g. 86, Kuršėnai).
4. Žaidynes organizuoja ir vykdo Kuršėnų Sporto mokykla. Vyriausiasis teisėjas Romualdas Juodis. Telefonai informacijai 8 682 24257, 8 41 581 382, 8 620 91186.

 

III. DALYVIAI IR PARAIŠKOS

5. Visi žaidynių dalyviai privalo laikytis valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų ir tuo metu galiojančių saugumo dėl COVID-19 reikalavimų.

6. Žaidynėse dalyvauja seniūnijose gyvenantys arba jose  gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai.

7. Žaidynių dalyvių amžius neribojamas, bet pageidaujama, kad dalyviai būtų 20 metų ir vyresni.

8. Komandų skaičius sporto šakoje seniūnijai neribojamas. (seniūnijai vienoje sporto šakoje gali atstovauti kelios komandos). Bendrajai įskaitai skaičiuojama geriausiai pasirodžiusi komanda.

9. Žaidynėse neleidžiama dalyvauti sportininkams, 2020-2021 m. čempionatų dalyviams, nacionalinių rinktinių nariams, šalies sporto šakų lygų žaidėjams.

10. Vardines paraiškas, vizuotas gydytojo, tvirtina seniūnai savo parašu, antspaudu ir pristato varžybų vietoje teisėjų kolegijai (priedas Nr. 1).

11. Apie seniūnijos dalyvavimą žaidynėse prašome informuoti Kuršėnų sporto mokyklą iki 2021 m. birželio 25 d.  

 

IV. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA, LAIKAS, KOMANDŲ SUDĖTYS

12. Futbolas 5x5 (vyrai, 8 dalyviai). 11.00 val.

13. Krepšinis 3x3 (vyrai, 4 dalyviai). 11.00 val.

14. Krepšinis 3x3 (moterys, 4 dalyvės). 11.00 val.

15. Tinklinis 3x3 (vyrai, 4 dalyviai). 11.00 val.

16. Tinklinis 3x3 (moterys, 4 dalyvės). 11.00 val.

17. Šaškės 3x3 (vyrai ir ne mažiau nei 1 moteris, 3 dalyviai). 11.00 val.

18. Stalo tenisas (vyrai ir ne mažiau nei 1 moteris, 3 dalyviai). 11.00 val.

19. Smiginis (mišri, ne mažiau nei 1 moteris, 3 dalyviai). 11.00 val.

20. Virvės traukimas (6 traukikai, mišri, ne daugiau nei 2 moterys, 8 dalyviai). Draudžiama dalyvauti su metaliniais batų apkaustais. 13.00 val.

21. Seniūnų trikovė (smiginis, baudų metimas ir 1 pasirenkama). Neįskaitinė rungtis. 12.00 val.

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS, BENDROJI ĮSKAITA

22. Kiekvienos sporto šakos komanda nugalėtoja ir prizininkai nustatomi pagal sporto šakos galiojančias taisykles.

23. Kiekvienos sporto šakos komanda nugalėtoja apdovanojama taure ir medaliais, prizininkai – medaliais.

24. Šiaulių regiono seniūnijų zoninėse varžybose dalyvauja sporto šakų komandos, savivaldybės žaidynių nugalėtojos.

25. Žaidynėse skaičiuojama bendroji įskaita tarp seniūnijų komandų. Komandinių sporto žaidimų (krepšinio, tinklinio, futbolo, virvės traukimo) varžybose taškai skaičiuojami nuo dalyvavusių komandų skaičiaus, padauginto iš 2. Pvz.: jei sporto šakoje startavo 5 komandos, tai už 1 vietą skiriami 10 taškų, už antrą – 8 ir t. t. Kitose sporto šakose taškai skaičiuojami taip pat, tačiau nedauginama iš 2. Pvz.: sporto šakoje dalyvavo 7 komandos, tai už pirmą vietą skiriami 7 taškai, už antrą – 6 ir t. t.

 

 

VI. TEISĖJAVIMAS, MEDICINA

26. Sporto šakų varžyboms teisėjauja žaidynių vyriausiojo teisėjo skirti sporto šakų vyriausieji varžybų teisėjai.

27. Kiekviena žaidynėse dalyvaujanti seniūnijos komanda privalo turėti pirmosios medicininės pagalbos teikimo rinkinį.

Papildoma informacija