2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Mokyklos veikla pagal EVRK

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
- pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
- sporto klubų veikla, kodas 93.12;
- kita sportinė veikla, kodas 93.19;
- nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Papildoma informacija